ข่าวกิจกรรมภายในและนอกโรงเรียน
...
แสดงความยินดีและต้อนรับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ รองผู้อำนวยการศิริวรรณ ผลเจริญสมบูรณ์
.

19 พฤษภาคม 2565

...
แสดงความยินดีและต้อนรับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ทั้ง 3 ท่าน
.

18 พฤศจิกายน 2563

...
ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมป์ ผู้อำนวยการพิทักษ์ อักษรศิลป์
.

18 พฤศจิกายน 2563