ข่าวกิจกรรมภายในและนอกโรงเรียน
...
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมตอบคำถามหน้าเสาธง
วันที่ ๑๘ - ๑๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และจัดนิทรรศการมุมหนังสือบริเวณห้องสมุดโรงเรียน เพื่อเผยแพร่ประวัติ ผลงานและหลักธรรมคำสอน ของ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต โครงการกิจกรรมเฉลิมฉลองครบ ๑๕๐ ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เนื่องในโอกาสได้รับการยกย่องใ

5 กันยายน 2563

...
New Normal PSC มาตรการรับมือโควิด พสช
เว้นระยะห่างทางสังคม SOCIAL DISTANCING ต้านภัย COVID-19

5 กันยายน 2563

...
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี มอบถุงพอเพียง
โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์จักรี ได้ฝึกวิธีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้การปลูกผักสวนครัว ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

20 สิงหาคม 2563