ข่าวกิจกรรมภายในและนอกโรงเรียน
...
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการพัฒนางาน (PA) ประจำปีงบประมาณ 2566
.

29 พฤศจิกายน 2565

...
พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
.

29 พฤศจิกายน 2565

...
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานวันวิชาการ เปิดบ้านศรีราชา ฟ้า-แดง ปีการศึกษา 2565
.

21 พฤศจิกายน 2565

...
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
.

21 พฤศจิกายน 2565

...
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูพรกมล ฉัตรแก้ว ได้รับรางวัล รายงานโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
.

18 พฤศจิกายน 2565

...
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูอัจฉริยา สุรวรเชษฐ ได้รับรางวัล นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการจัดการเรียนการสอน "ลำดับที่ 1"
.

18 พฤศจิกายน 2565

...
ขอแสดงความยินดีในการเป็นที่ปรึกษาผลงานนักเรียนตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ. 2565
.

18 พฤศจิกายน 2565

...
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูอิสรีย์ ศรีหะสุทธิ์ ในการฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขัน รายการ 2022 online WORLD MARTIAL ARTS MASTERSHIPS
.

18 พฤศจิกายน 2565

...
แสดงความยินดีและต้อนรับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ รองผู้อำนวยการศิริวรรณ ผลเจริญสมบูรณ์
.

19 พฤษภาคม 2565

...
แสดงความยินดีและต้อนรับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ทั้ง 3 ท่าน
.

18 พฤศจิกายน 2563

...
ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมป์ ผู้อำนวยการพิทักษ์ อักษรศิลป์
.

18 พฤศจิกายน 2563