ติดต่อโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

 

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 124 หมู่ 10  ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี  รหัสไปรษณีย์ 20160
โทร 038-452305 โทรสาร 038-452305

Facebook:https://www.facebook.com/ptsp.ac.th

 

58 Veiws 11 September 2020