คลังวีดีโอ
คลิปวีดิโอสั้น เรื่อง พ.ร.บ. สำคัญอย่างไร?
ทำนาบนหลังคน by โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
TSC ชวนเด็กไทย เลิกใช้ถุงพลาสติก โดย คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
กิจกรรมขยายผล โครงการ PSC Plastic Free Zero Waste SQUARE ครั้งที่ 1
ค่ายเยาวชนรักษ์ตะวันออก ครั้งที่ 1
โรงเรียนปลอดขยะ | โรงเรียนพานทองสภาชนปูถัมถ์
โครงงานครอบครัวคุณธรรม ปลูกต้นไม้ ปลูกความรับผิดชอบ
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564
แนะนำโรงเรียน
สมเด็จพระเทพฯเสด็จจักราชวิทยา ๒๕๓๑
1โรงเรียน1นวัตกรรม - สิ่งแวดล้อม [โรงเรียนจักราชวิทยา]
กิจกรรมสัปดาห์สังคม จักราชวิทยา 2019
ตรุษจีน 2019 ep2
ตรุษจีน 2019
สืบสานงานศิลป์ 2019