คลังวีดีโอ
กัญชา กัญชง
โรงเรียนปลอดขยะ | โรงเรียนพานทองสภาชนปูถัมถ์
TSC ชวนเด็กไทย เลิกใช้ถุงพลาสติก โดย คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
"ครูหนอครู" ผลงานคณะครูโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
คลิปวีดีโอสั้น คปภ.เรื่อง ประกันชีวิต เรื่องง่ายๆ ใกล้ตัวคุณ ชื่อทีม : Independent Studio บท : Independent Studio Team กำกับและถ่ายทำ : Independent Studio Team โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ.2563 หัวข้อ ความสำคัญและประโยชน์ของการประกันชีวิต ผู้
ประกันชีวิต (ประกันจน ประกันเจ็บ ประกันใจ) - P.S.C. Indy Band [OFFICIAL MV]
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมขยายผล โครงการ PSC Plastic Free Zero Waste SQUARE ครั้งที่ 1