กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสิโรธร หน่ายคอนครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายนิทัศน์ ชาวโพธิ์พระ
ครูชำนาญการ

นายวชิรวิชญ์ จอมศิลป์
ครู

นางสาวธนัญญา ยลถวิล
ครู

นางสาวปัทมา พรมศักดิ์
ครูผู้ช่วย

นายธนภัทร เปี่ยมสิน
ครูผู้ช่วย

นางสาวกุลณัฐ ภูสมพงษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุชาดา ปิ่นวนิช
อัตราจ้าง


Slot Togel