กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายคุณากร งิมขุนทดครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ว่าที่เรือตรีเอกรักษ์ อัตจริต
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอิสรีย์ คำทุย
ครูผู้ช่วย