อัลบั้มภาพกิจกรรรม
...
กิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่ค่
...
ร่วมบริจาคโลหิต
...
ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
...
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70
...
กิจกรรมวันคริสต์มาส
...
ประเมินรองผู้อำนวยการโรงเรียน
...
วันพ่อแห่งชาติ
...
ประเมินความพร้อมเพื่อเปิดห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต
...
นายอนุทิน ชาญวีรกุล รับมอบที่ดินก่อสร้างโรงพยาบาลจักราชแห่งใหม่
...
ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน 63
...
มอบประกาศนียบัตร
...
การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2563
...
พิธีห่มผ่าสามสีวัดป่าจักราช
...
กิจกรรมวันตรุษจีน
...
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมอบเกียรติบัตร
...
วันคริสต์มาส
...
พิธีถวายราชสดุดี
...
กิจกรรมเดินรณรงค์เลือกตั้ง
...
อบรมลูกเสือ กกต.
...
วันพ่อแห่งชาติ 2563
...
ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา
...
อบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
...
การอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนจักราชวิทยา
...
วันคล้ายวันพระราชสมภพ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
...
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
...
กิจกรรมรำลึก วันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9
...
พิธียกเสาเอกอาคารเอนกประสงค์
...
มุทิตาจิต 30 กันยา 2563
...
รับการนิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงาน โครงการโรงเรียนสุจริต การจัด การเรียนรู้วิทยาการคํานวณ ฯ
...
วันพระราชทานธงชาติไทย
...
สานสายใย กตเวทิต
...
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทําดีเพื่อ ชาติ ศาสนา กษัตริย์
...
กิจกรรมเกษียณสุข เซ็นทรัลพลาซ่า 2563
...
กิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด
...
พิธีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
...
โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ
...
วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
...
กิจกรรม Big cleanning day
...
การประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน
...
การอบรมวิธีกาประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ว21/2560
...
19 มิถุนายน 2563 ต้อนรับครูสุวรรณาและคณะ
...
19 มิถุนายน 2563 คณะผู้บริหารร่วมประชุมผ่านวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ สพม.31
...
17 มิถุนายน 2563 ประชุมกรรมการสถานศึกษา
...
14-15 มิ.ย. 63 รับมอบตัวนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2563
...
12-13 มิ.ย. 63รับมอบตัวนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563
...
นักเรียน ม. 6 รับเงินเรียนฟรี และหนังสือเรียน
...
นักเรียน ม. 5 รับเงินเรียนฟรี และหนังสือเรียน
...
นักเรียน ม. 3 รับเงินเรียนฟรี และหนังสือเรียน
...
นักเรียน ม. 2 รับเงินเรียนฟรี และหนังสือเรียน
...
กิจกรรมอบรมสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom
...
บริจาคโลหิต ผ่านวิกฤตโรคระบาด Covid19
...
กิจกรรมต้อนรับผู้อำนวยการจักราชวิทยา
...
กิจกรรมพิธีผูกผ้าสามสีวัดป่าจักราช
...
กิจกรรมอำลาสถาบัน
...
กิจกรรมประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-NET ม.6
...
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน
...
ภาพกิจกรรมการติว O-NET ม. 6 ปีการศึกษา
...
การประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
...
ภาพกิจกรรมประดับเข็มผู้บำเพ็ญประโยชน์
...
ภาพพิธีมอบเกียรติบัตร สำเร็จการศึกษา หลักสูตรความร่วมมือศิลป์

Slot Togel