อัลบั้มภาพกิจกรรรม
...
บริษัทพานทอง ไทย แพ็ค จำกัด มอบกระเป๋านักเรียนและข้าวสารให้แก่นักเรียน